Desinfecció COVID-19. La importància de la desinfecció professional contra la COVID-19

 • Inici
 • Blog
 • Blog
 • Desinfecció COVID-19. La importància de la desinfecció professional contra la COVID-19

Desinfecció COVID-19. La importància de la desinfecció professional contra la COVID-19

Com ja sabeu, COVID-19 és la malaltia produïda pel virus SARS-CoV-2, el primer brot del qual es va donar el desembre de l’any passat.

Des de llavors fins ara hem modificat alguns dels nostres hàbits per aturar la propagació del virus i protegir-nos del risc d’infecció.

Després d’un confinament total, la distància social, el rentat freqüent de mans i l’ús de màscara són les tres principals premisses de la prevenció d’aquesta malaltia.

Però també és imprescindible la neteja i desinfecció d’espais comuns i d’elevat contacte, cosa que resulta més complexa del que es pugui pensar, per la qual cosa en molts casos és aconsellable comptar amb un servei professional de neteja i desinfecció que tingui el coneixement de els diferents factors a tenir en compte:

 • Hi ha punts sensibles als llocs comuns: en major o menor mesura, totes les superfícies retenen el virus durant cert temps, i algunes entren contínuament en contacte amb les persones: poms, baranes, interruptors, botons, telèfons, aixetes, cisternes…
 • Cal utilitzar el producte adequat per a cada superfície, que en garanteixi la desinfecció sense erosionar-la.
 • Els productes utilitzats han d’estar homologats i complir amb la normativa en cada cas, i cal conèixer la forma correcta d’utilitzar-los, tant per a una desinfecció correcta com per garantir la seguretat de les persones que els apliquen.
 • Conèixer les instal·lacions és necessari per establir un ordre d’actuació correcte per aconseguir la màxima eficàcia possible en la desinfecció.
 • S’han d’utilitzar els EPI i mesures de seguretat: guants d’un sol ús, màscares, ulleres i pantalles protectores quan sigui necessari, roba específica per fer la neteja.
 • Hi ha processos específics per a materials tèxtils o tous, com catifes, sofàs, cortines… És recomanable la neteja i desinfecció d’aquestes superfícies mitjançant sistemes de nebulització o polvorització.
 • Neteja i desinfecció periòdica d’aires condicionats i reixetes de ventilació.
 • Hi ha sistemes de desinfecció d’ambients aplicables a espais compartits.

A JFD seguim un protocol de neteja i desinfecció covid-19 d’oficines i centres de treball segur per a la desinfecció d’oficines, comerços, comunitats de veïns i habitatges, tenint en compte cadascun dels diferents factors esmentats, que adaptem a les particularitats de cada espai i els seus usos.

Per aconseguir una neteja i desinfecció COVID-19 a fons, i assolir espais comuns lliures de contagi, la millor opció és confiar en professionals acreditats i amb experiència.

Si vols aclarir els teus dubtes i saber quin és el protocol de neteja i desinfecció adequat per a la teva oficina, centre de treball, comerç, comunitat de veïns o vivenda, contacta amb nosaltres sense cap compromís.

Som la solució a les teves necessitats de neteja i desinfecció COVID-19 a Barcelona i Granollers.