NETEJA I TRACTAMENTS
DE TERRES PLÀSTICS

NETEJA I TRACTAMENT DE TERRES PLÀSTICS A BARCELONA I GRANOLLERS

Els terres plàstics són molt demandats per la seva resistència i durabilitat sempre que rebi un manteniment adequat amb productes específics. Per a aquesta superfícies hi ha diversos tipus de sòls de plàstics vinílics antilliscants. De PVC entre altres solen col·locar-se en grans superfícies com hospitals, sales blanques, centres comercials i altres superfícies amb molta afluència de transeünt.

Per això a JFD serveis professionals de neteja comptem amb el servei de neteja i tractament de terres de plàstics a Barcelona i Granollers. Eliminem ratllades, imperfeccions i impureses tractant la superfície i aconseguint tornar un aspecte renovat i protegit de qualsevol afecció que li pugui passar allargant-ne l’existència.